Hotel U Kvapilů, Mnichovo Hradiště- okolí

Mnichovo Hradiště a okolí

Drábské světničky

V blízkosti Mnichova Hradiště u plošiny Mužský se nachází skalní pevnost Drábské světničky. Toto uskupení pískovcových skal bylo osídleno již v době kamenné a ve 13. století zde vznikl skalní hrad. Světničky měly především obrannou funkci, nacházely se zde ovšem také obytné místnosti, věznice či modlitebna.

V dnešní době je místo volně přístupné a kromě zbytků středověkkého hradu můžete obdivovat také jedinečné vyhlídky na Pojizeří – mezi dominanty se řadí hrad Bezděz, oblasti Klokočky, Ralsko či hřebeny Jizerských hor a Krkonoš.

 

Zámek Mnichovo Hradiště

Renesanční zámek Mnichovo Hradiště byl postaven Václavem Budovcem z Budova, ovšem valná část historie zámku se pojí s rodem Valdštejnů, jež zámek vlastnili od roku 1623, kdy přešel do rukou Albrechta z Valdštejna.

Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý park, kde se nachází konírny, zahradní pavilon, oranžérie i kapucínský klášter s kostelem Tří králů a kaplí sv. Anny.

Návštěvníci si mohou vybrat ze tří prohlídkových okruhů a jeden speciální okruh je věnován dětem.

1. okruh – dobové interiéry s valdštejnskými sbírkami, především bohatou sbírkou porcelánu

2. okruh – interiéry „setkání panovníků“ a zámecké empírové divadlo

3. okruh – lapidárium pískovcových barokních soch a kaple sv. Anny s hroubkou Albrechta z Valdštejna

4. okruh – pohádková prohlídka pro děti s průvodcem v dobovém kostýmu (neděle v červenci a srpnu – od 10:15 a 10:45)

 

Valečov

Hrad vybudovaný na počátku 14. století byl vytesán do pískovcových skal a dotvořen dřevěnými stavbami. Až v 16. století byl dostavěn také zděný palác, ovšem od třicetileté války hrad začal chátrat.

V dnešní době je zde k vidění původní zděný palác, skalní komory a chodby. V předhradní části se dochovaly také skalní byty a vězení s hladomornou.

 

Zřícenina hradu Michalovice

Zřícenina hradu ze 13.století nazývaná též Michalovická putna se rozprostírá na okraji Mladé Boleslavi. Dominantou stavby je nakloněná věž, která si vysloužila označení Mladoboleslavská Pisa. Z věže zříceniny je nádherný výhled na údolí řeky Jizery, které si spolu s hradem oblíbil spisovatel Karel Hynek Mácha.

 

Mladoboleslavský hrad

Hrad stojící na Staroměstkém náměstí v Mladé Boleslavi má základy v hradišti, které na konci 10. století založil Boleslav II. V dnešní době se zde nachází Muzeum Mladoboleslavska.

 

Hrad Kost

Gotický hrad Kost nacházející se v chráněné krajinné oblasti Český ráj byl postaven v polovině 14. století Benešem z Vartemberka. Původně hrad sloužil jako obranná pevnost, později byl sídlem řady šlechticů. V dnešní době patří stavba rodu Kinských.

Návštěvníci hradu si mohou vybrat ze šesti prohlídkových okruhů. Hrad je přístupný pěšky po žluté značce z nádraží Libošovice nebo ze Sobotky.

1. okruh – ROD KINSKÝCH V ČECHÁCH zahrnuje rodinné portréty a obrazy tohoto šlechtického rodu

2. okruh – MUČÍRNA představuje trestní právo 16. až 18. století

3. okruh – spojený 1. a 2. okruh

4. okruh – doplňkový okruh zaměřený na exteriéry hradu

5. okruh – prohlídka s katem Heřmanem jeho 13. komnaty

6. okruh – prohlídka pro děti s princeznou Karolínou, zaměřená na pohádky natáčené na Kosti a v okolí

 

Státní zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec byl postaven ve 2. polovině 13. století a v dalších stoletích několikrát přebudován. Sloužil jako sídlo řadě šlechtických rodin včetně francouzské hraběčí rodiny Des Fours Walderode.

Návštěvníci zámku si mohou vybrat ze tří prohlídkových tras.

1. okruh – interiéry v prvním patře zámku včetně kaple Nejsvětější Trojice, knihoven, jídelny, zeleného salonu, apartmá hraběte a hraběnky, lovecké chodby s dobovou toaletou a dalších.

2. okruh – interiéry ve druhém patře zámku zahrnující dětskou hernu a ložnici, pokoje guvernantky, pokojské, hraběnky Augusty Gabriely, hraběnky Marie Immaculaty, hraběte Karla Bedřicha, hraběte Kuna Theodora, klenutý pokoj, modrý salon, biliárový pokoj a další.

3. okruh – prohlídka nádvoří, středověkkého sklepení, přízemních prostor pro hraběcí personál včetně lokajny, kuchyně, skladu zavazadel a vrchnostenskou kancelář. Okruh je zaměřen na historii a architekturu zámku.

 

Státní zámek Sychrov

Celoročně otevřený zámek Sychrov byl postaven původně v barokním stylu, později přestaven do klasicistní a novogotické podoby, až nakonec získal romantický ráz. V zámku je možnost vidět rozsáhlé sbírky portrétů francouzských králů a předků Rohanů, dále sbírku zbraní, řezbářskou výzdobu. Je zde také pamětní síň Antonína Dvořáka.

V rozsáhlém anglickém zámeckém parku se konají přehlídky volného létání dravců spolu s výklady o vývoji sokolnictví.

Na výběr je z několika prohlídkových tras.

Trasa A – interiéry hlavní zámecké budovy (kaple, hala, pokoje pro hosty, apartmá, knihovna, slavnostní jídelna, salon)

Klenotnice – sbírka šperků a plastik z drahých kovů a kamenů věnovaná turnovským rodákem, šperkařem panem Františkem Khynlem

Cesta za pokladem medvědího klanu – hra pro děti, kteří prochází zámeckým parkem podle nápovědy v herním plánku a hledají zámecký poklad

Zámecké sklepení – Galerie ke hře Cesta za pokladem medvědího klanu